OVAJ SASTOJAK CIGARETE JE NAJŠTETNIJI, oslobađa toksine koji utiču i na pušača i na okolinu, a može se eliminisati

Mnogi bi pogrešno odgovorili na pitanje šta je najštetnije kod pušenja cigarete. Možda je jedini tačan odgovor da je najštetnija ova navika sama po sebi koje se, uprkos svijesti o lošim efektima po zdravlje i okolinu, pušači ipak ne odriču tek tako.

To pokazuje i zvanična statistika koja kaže da u svijetu trenutno ima više od milijardu pušača. Iako se skoro pola vijeka koristi u terapijama odvikavanja od pušenja, na pitanje koja je druga najštetnija stvar kod cigarete neki bi odgovorili nikotin – i pogriješili.

Nikotin je supstanca koja se prirodno nalazi u biljci duhana. Nije bez rizika i izaziva zavisnost, ali nije primarni uzročnik bolesti povezanih s pušenjem. Ovaj sastojak je postao dio rješenja u borbi protiv odvikavanja od cigareta još sedamdesetih godina prošlog vijeka, tako što se unosi kroz nikotinske žvake, flastere i tablete.

Najštetniji je duhanski dim
Najveći i gorući problem kod cigareta je zapravo duhanski dim. Nastaje procesom sagorijevanja cigarete i sadrži više od šest hiljada materija, od kojih se za oko 100 zna da su štetne i potencijalno štetne. Ono što dovodi do stvaranja duhanskog dima je proces sagorijevanja, koji započinje na 400 stepeni celzijusa. Tada cigareta počinje da gori i stvara se dim, a kada je upaljena, njena temperatura može da dosegne gotovo 900 stepeni. Na toj temperaturi nastaju i sve štetne supstance.

Sagorijevanje je problem a zagrijavanje može biti dio rješenja

I to nije samo slučaj kod biljke duhana. Sagorevanjem bilo koje druge biljke takođe će se oslobađati štetni dim i toksične materije. Redukovanje i kontrola temperature je ključna da bi se izbjeglo sagorijevanje, samim tim i stvaranje dima. Kako se na primjeru cigarete zna da ih pušači konzumiraju prvenstveno zbog nikotina, nauka je pronašla put da se do ovog sastojka biljke duhana dođe i na drugi način, odnosno procesom zagrijavanja.

Alternative cigaretama koje su bazirane na ovoj, savremenoj tehnologiji zagrijaavanja a ne sagorijevanja duhana ne stvaraju duhanski dim već aerosol, koji se sastoji od tečnih čestica i gasa. Naučne studije na primeru alternativa pokazuju da aerosol sadrži do 95 posto manje štetnih materija u odnosu na dim cigarete. Iako nijedan proizvod na bazi duhana i nikotina nije bez rizika, i ako znamo da je najbolje rješenje osloboditi se duvanskog dima tako što će pušači ugasiti cigaretu, oni koji to ipak ne učine mogu da potraže informacije o manje štetnim alternativama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *